CONTRACT – CADRU de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie

Nr.                  din                         2019

Partile contractante:

Societatea Comerciala EXCLUSIV TRAVEL SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, apt. 5, sector 6, cod postal 060923, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/5257/2004, cod unic de inregistrare RO16296442, titulara a Licentei de turism nr. 238, pentru Agentia de Turism EXCLUSIV TRAVEL – in calitate de ORGANIZATOR, cu punctul de lucru in Bucuresti, Str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, apt. 5, sector 6, cod postal 060923, telefon: 0214306139, 0314023852  fax: 0214306139, email: office@exclusivtravel.ro, reprezentata prin Felicia Theodora Dumitrascu, in calitate de Director General, denumita in continuare Agentia,

si

Domnul/Doamna,domiciliat/domiciliatain………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, telefon…………………………,e-mail……………………………………posesor/posesoare al/a cartii de identitate seria, Nr. ………………..eliberat/eliberata de …………………..la data de………………….., in calitate de Calator/ reprezentantul calatorului,

au convenit la incheierea prezentului contract.

 1. Obiectul

1.1 Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie inscris in voucher, bonul de comanda, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alte inscrisuri anexate la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata si a celor de calatorie.

1.1.1. Servicii contractate:

 1. Încheierea contractului

2.1. Contractul se incheie la momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice.

In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatoarele:

a)Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;

b)Exprimarea acordului verbal, in urma conversatiei telefonice dintre calator si un reprezentant al Agentiei, cu  conditia  ca aceasta conversatie sa fi  fost inregistrata,  iar  calatorul  a  fost  de  acord  cu  inregistrarea conversatiei;

c)Exprimarea  acordului prin achitarea de  catre calator a contravalorii pachetului de  servicii de  calatorie  in baza facturii emise de Agentie.

2.2. In anumite cazuri, pot exista si Anexe, ca parte integranta din contract.

2.3. Contractul înceteaza de drept odata cu finalizarea presttrii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de calatorie.

2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesand http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Turistul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor informatii sau alerte.

III. Pretul si modalitatile de plata

3.1. Pretul contractului este in valoare de …….…    EUR. Tariful cuprinde costul serviciilor de calatorie efective si comisionul Agentiei. Avansul este in valoare de ……… EUR iar plata finala se va face pana la data de ……..…… Nerespectarea termenului de plata, duce la anularea rezervarii, cu retinerea penalizarilor prevazute la cap. VI pct 6.1. din prezentul contract.

 1. Drepturile si obligatiile Agentiei

4.1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze calatorul cu cel putin 15 zile inaintea de data plecarii.

4.2. In situatia in care nu se intocmeste grupul minim de calatori (inscris in Bonul de Comanda, daca e cazul), Agentia se obliga sa propuna calatorului servicii alternative, respectiv se obliga sa restituie sumele achitate de acesta, fara a fi insa obligata la plata de daune sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse in pachetul de servicii (cheltuieli de eliberare a pasapoartelor, asigurari medicale, carte verde, etc).

4.3. Se considera exceptie aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie, situatii in care Agentia se obliga sa informeze calatorul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita si sa-i acorde asistenta calatorului pentru gasirea unei solutii de calatorie (calatorul poate opta si pentru restituirea sumelor achitate).

4.4. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul aerian, fara a cere acordul Agentiei care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzator pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora  decat  cea  inscrisa in  programul  de  calatorie. Pentru  aceste  intarzieri,  compania  aeriana  este  obligata  sa asiste  calatorii  conform  Regulamentului  (CE) nr.  261/2004 al  Parlamentului  European  si  al  Consiliului  din  11 februarie  2004  de stabilire  a  unor  norme  comune  in  materie  de  compensare  si  de  asistenta  a  pasagerilor  in eventualitatea   refuzului   la   imbarcare   si   anularii   sau   intarzierii   prelungite   a   zborurilor   si   de   abrogare   a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

4.5. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4.6. Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turism ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii de calatorie contractat.

4.7. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

 1. a) sa ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
 2. b) sa restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
 3. c) in cazul in care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al calatorului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

4.8. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 1. a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
 2. b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerariu, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc.).

4.9. Agentia are obligatia de a pune la dispozitia calatorului documentele de calatorie (bilet de avion, voucher, info sejur si altele) si sa furnizeze in scris calatorului, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

 1. a) mijloacele de transport, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere;
 2. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului;
 3. c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
 4. Drepturile si obligatiile calatorului

5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare, pe un suport durabil. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu calatorul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul calator. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. In cazuri speciale, cum ar fi rezervari cu reduceri sau hoteluri care au anuntat “stop vanzare”, transferul contractului poate fi efectuat numai daca unitatile de cazare acorda aceasta posibilitate. Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.2. Cazarea se face incepand cu ora 14:00 pana la ora 18:,00, a zilei de intrare si se termina la maxim ora 12:00 a zilei de iesire inscrise pe voucher. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate in prezentul contract cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.

5.3. In momentul cazarii, calatorul trebuie sa solicite la receptie tarifele extra ale serviciilor si facilitatilor pentru care hotelul solicita bani suplimentari (ex:minibar/frigider, seif, aer conditionat, prosoape la piscina etc),.

5.4. Distributia camerelor la hotel se face in momentul cazarii, de catre receptioner. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre calator direct la receptie, iar, daca este necesar se contacteaza reprezentantul agentiei locale pentru asistenta.

5.5. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 8% calatorul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

5.5.1. Calatorul este obligat, dupa primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 1, sa comunice Agentiei intr-un termen rezonabil, specificat de Agentie, hotararea sa de a opta pentru:

 1. a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor;

sau

 1. b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5.2. In cazul in care calatorul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:

 1. a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
 2. b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
 3. c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

5.5.3. In toate cazurile mentionate calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

 1. a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin 15 zile premergatoare datei plecarii;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine furnizorului de servicii, dupa caz hotel sau companie aeriana;
 3. c) anularea s-a facut din vina calatorului.

5.6. Calatorul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Cuantumul despagubirilor se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

5.7. In cazul in care calatorul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor (tipului de camera) sau modificarea oricarui serviciu inclus in pachetul initial, aceasta echivaleaza cu o denuntare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si de încheierea unui nou contract. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de modificare/ renuntare la pachetul de servcii turistice la agentia la care a  achitat serviciile. In caz contrar, cererea nu este luata in considerare. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor. In cazul in care calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a unui alt serviciu, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

5.8. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie, in cazul in care aceste taxe nu au fost achitate direct Agentiei.

5.9. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la  receptia unitatii hoteliere  bilet de trimitere  de  la  medicul  de  familie si dovada platii  contributiilor  pentru asigurari sociale, la zi.

5.10. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.11. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui aliniat.

5.12. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii, atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

5.13. Repartizarea  camerelor  se  face  strict  de  catre  unitatea  de  cazarein  functie  de  criteriileproprii  si  de disponibilitatile dinmomentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.

5.14. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de  exemplu,  calatoria  impreuna  cu  minori,  situatia  in  care  numele  calatorului  este  schimbat  ca  urmare  a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale.

5.15. Calatorul poarta intreaga raspundere pentru a se informa si a respecta prevederile legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar, etc., ale tarilor de destinatie sau tranzitate.

5.16. Se  recomanda  calatorilor  contactarea  Agentiei cu  24  de  ore  inainte  de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

5.17. Calatorul  are  dreptul  sa  faca  cunoscut  Agentiei  solicitarile  sale  speciale  in  perioada  precontractuala,  urmand  ca acestea sa fie incluse in contract, daca sunt acceptate de Agentie. Nici o cerinta speciala a Calatorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.

 1. Renuntari, penalizari, despagubiri

6.1. In cazul in care Calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

 1. a) …% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de …. zile calendaristice inainte de data plecarii;
 2. b) …% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul …….. zile calendaristice inainte de data plecarii;
 3. c) …% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul …….. zile calendaristice inainte de data plecarii;

d). …% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de …. zile calendaristice inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

Nota! REZERVARI “EARLY BOOKING” / PACHETE CHARTER EXOTIC / PACHETE CU BILET AVION CURSA REGULATA / SARBATORI

Procedurile de rezervare a serviciilor cu reduceri “Early Booking”, a pachetelor de Paste / Revelion sau a pachetelor cu zboruri charter ale touroperatorilor germani (cu plecare din Germania / Austria / Belgia / Spania) sau zboruri de linie, sunt total diferite de cele practicate pentru restul serviciilor, astfel:

– in majoritatea situatiilor orice modificare ulterioara adusa rezervarii (daca se permite) duce automat la pierderea reducerii;

– in unele cazuri modificarile sunt preluate de catre furnizori ca anulari ale rezervarilor initiale, conform conditiilor de penalizare de la momentul respectiv si presupun refacerea integrala a rezervarii, la tarifele existente la acel moment;

– la biletele de avion pe zboruri charter exotic sau de linie, nu se accepta modificari;

– biletele de avion pe curse regulate se supun regulilor IATA tiparite pe formular – se aplica penalizari conform grilei tarifare a companiei aeriene.

6.2. Penaliz?ri de 100% din pre?ul serviciilor  care  fac  parte  din prezentul  contract,  se  vor  aplica in  urmatoarele cazuri:

-atunci cand Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratand din acest motiv plecarea;

-atunci cand Calatorul nu poate pleca în calatorie pentru ca documentele personale necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu normele legale in vigoare;

-atunci cand Calatorul este întors de la granita de catre politia de frontiera.

6.3. In cazul in care Calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans si nu achita ratele aferente sau restul de plata, in termenele specificate in prezentul contract sau in anexe, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul Calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute anterior la art. 1.

6.4. In cazul in care o reprezentanta diplomatica refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Calatorului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. In cazul in care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6.6. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

6.7. Rezilierea contractului de catre Calator se va face in scris, la sediul Agentiei, data la care se inregistreaza aceasta cerere fiind cea de unde se calculeaza penalizarile de mai sus. Se vor lua in calcul toate zilele saptamanii. De asemenea, prezentul contract expira la terminarea sejurului.

6.8. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.9. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.10. Toate sumele mentionate la pct. 1 a, b, c si d se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VII. Reclamatii / Sesizari

7.1. In cazul in care Calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, de care sa se ia la cunostinta la fata locului (proces verbal), cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).

7.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maxim 3 zile de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de maxim 30 zile, sa comunice calatorului despagubirile care i se cuvin, dupa caz. In situatia depasirii termenului de formulare a sesizarii, intreaga raspundere apartine Calatorului.

7.3. In cazul in care Calatorii sunt nevoiti sa paraseasca unitatea de cazare, din motive intemeiate, mai devreme decat termenul contractat, nu au posibilitatea sa isi recupereze banii pentru noptile neconsumate, decat cu acordul conducerii unitatii. Pentru asemenea situatii, Calatorii sunt obligati sa solicite managerului de receptie sau a celui de serviciu, un document scris care poate confirma data/ora check out-ului si acceptul unitatii sa nu penalizeze noptile neconsumate. In aceste situatii, Agentia va intocmi un dosar care se va prezenta furnizorului, urmand ca acesta sa transmita decizia finala de inapoiere a banilor sau refuzul, in functie de conditile sale contractuale cu partenerul local.

VIII. Asigurari

8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group SA., din localitatea Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, cod inregistrare fiscala 14360018, telefon 021.405.74.20, fax 021.311.44.90, cu polita de asigurare seria I nr. 51599 valabila pâna la data de 26.11.2019.

8.2. Facultativ, Calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si storno(pentru situatii de imposibilitate de a mai calatori inainte de inceperea calatoriei), care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, sau a unei asigurari storno pentru riscul de anulare a calatoriei, sau a unei asigurari complexe medicale + storno.

Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare facultativa contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre asigurat si asigurator.

 1. Clauze speciale

9.1. Prin achitarea  facturii aferente serviciilor contractate  prin prezentul contract, Calatorul confirma ca a luat  la cunostinta de conditiile, drepturile si obligatiile din prezentul contract, cat si conditiile generale de calatorie afisate pe  site-ul  Ministerului  Afacerilor  Externe  roman(MAE)  la  adresa https://www.mae.ro/node/1533 si  specifice fiecarei tari in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts.

9.2. Agentia recomanda instalarea aplicatiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinatie, cu ajutorul careia Calatorii pot primi toate alertele de calatorie si oricare alta informatie necesara desfasurarii in siguranta a calatoriei si care se gasesc lahttps://www.mae.ro/app_cs. Agentia recomanda si consultarea site-lui Politiei de Frontiera, dar este exonerate de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

9.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catreorganismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

9.4. Punctul de contact central care  faciliteaza cooperarea administrativa si supraveghereaagentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei este: Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C/ Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93 Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro.

 1. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a)formularul cu informatiile precontractuale sau oferta pdf a Agentie care contine aceste informatii;

b)Formular cu informatii standard cf. OG 2 / 2018;

 1. c) voucher-ul/voucherele pentru serviciile achitate, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;
 2. d) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;

e). oferta acceptata de catre Calator.

 1. e) dupa caz: documente electronice.
 2. Comunicari

Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinireaprezentului contract, daca nu este stipulata altfel, trebuie sa fie transmisa in scris, iar o astfel de notificare va fi transmisa prin posta, curier, e-mail (confirmat in scris in toate cazurile).

XII. Protectia datelor cu caracter personal

12.1.Datele cu caracter personal ale Calatorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestordateîn scopul furnizarii serviciilor de transport si/sau cazare solicitate. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derularii si monitorizarii prezentului contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îl însotesc, dupa caz.

12.2.Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele sale personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are întrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu  caracter  personal  al Agentiei.  Datele  de  contact  ale  acestuia  sunt afisate pe pagina web a Agentiei sau la adresa de mail office@exclusivtravel.ro.

12.3.Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si accesul este limitat la acele persoane care îndeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute în prezentul contract.

12.4.În  vederea  îndeplinirii  obligatiilor contractuale ale Agentiei, unele  date cu  caracter  personal  ale Calatorului pot  fi transferate catre terte persoane fizice/juridice care presteaza serviciile de transport sau de cazare necesare, inclusiv în afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie în care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile  pentru  protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului român îndreptatite si solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.

12.5.Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a:

 1. a) împiedica orice persoana neautorizata si aiba acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal proprii, cum ar fi:

-citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;

-divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;

-utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

 1. b) se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;
 2. c) înregistra când si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
 3. d) se asigura ca, în timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;
 4. e) delimita zonele de acces astfel incât sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locatii/încaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

12.6.Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru o perioada de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situatia în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.

12.7.CONSIMTAMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori – beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ………………………………………………………………………………., (nume – prenume: parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de …………………………………………………………………………………………………………… (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor ………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. in varsta de ………………………………… ani, prin prezenta consimt în numele ssu (lor) ca EXCLUSIV  TRAVEL  SRL sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si înteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind proteccia atât a datelor personale proprii, cât si protectia datelor personale ale minorului.

XIII. Procedura de solutionare alternativa a litigiilor (“SAL”)

13.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu. Astfel,  reclamatiile  impotriva  comerciantilor  sunt  prezentate voluntarde  catre  consumatori,  urmand  a  fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.

13.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.

13.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL,Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XIV. Dispozitii finale

14.1.Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, partile confirmand, prin semnatura, faptul ca au primit un exemplar al contractului.

14.2.Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind  pachetele  de  serviciii  de calatorie si servicile de calatorie asociate, precum si a tuturor reglementarilor in materie sau in legatura cu aceasta.

14.3.Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de serviciidecalatorie inscris in documentele de calatorie.

14.4. Litigiile aparute între parti se rezolva pe cale amiabila, în caz contrar partile înteleg sa se adreseze instannelor de judecata competente de la sediul Agentiei.

14.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

AGENTIA,                                                                                                               CALATOR

Agentia,                                                                                                                 Calatorul,

EXCLUSIV TRAVEL SRL                                                                                 Nume si prenume:

Semnatura                                                                                                               Am primit si un exemplar al programului turistic

Stampila                                                                                                                   Semnatura

Doresc sa primesc cele mai bune oferte de turism si informari pentru                                                                                                                                                o perioada de 3 (trei) ani de la expirarea prezentului contract.

Sunt de acord/Nu sunt de acord